חזרה לבית הספר - אוגוסט 2011

במהלך כמעט של הרגע האחרון, הוחלט בעמותת אחד לאחד במחצית השנייה של חודש אוג' 11, להירתם לעזרתם של מאות תלמידים נזקקים ולהחזירם לבית הספר

כשהם מצוידים בתיקים חדשים, ספרים וציוד נוסף משלים.

סכום כולל של 27,000 ₪ הוקצה לטובת המבצע וחולק בין סניפי העמותה שהצליחו להיערך ולהרים את המבצע בזמן אפס.

כך במועצה האזורית חוף אשקלון רכשו מעכשיו לעכשיו את הציוד המדובר שחולק במשרדי המועצה לעשרות רבות של תלמידים.

גם סניף בת-ים וסניף צפון שכולל מספר יישובים ערבים ויהודים כאחד, נרתמו בן רגע למהלך והצליחו באמצעות ספק פרטי זול שאף השתתף בסבסוד הרכישה לצייד עשרות תלמידים נוספים.

בסה"כ נהנו מהמבצע 135 תלמידים נזקקים שהתחדשו בפתיחת שנת הלימודים בציוד לימודי חיוני ונדרש