הקרן לזכרו של עו"ד אבי כהן ז"ל

הקרן לזכרו של עו"ד אבי כהן ז"ל נוסדה ע"י משפחתו וחבריו במטרה להמשיך את דרך הנתינה של אבי. מטרת הקרן היא לסייע במימון צרכי הקיום הבסיסיים של נזקקים. עזרה לזולת הייתה הערך המרכזי בחינוכו של אבי ע"י הוריו דוד וסוזי ז"ל שהצליחו לשמר את הערך הזה אף בימי השואה. הוריו של אבי נהגו כל חייהם לפי הפסוק: "הלוא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית" (ישעיה נח ז).

אבי היה פעיל בעמותת אחד לאחד מיום היווסדה ועד למותו הפתאומי ב-12.2006, היה יועצה המשפטי של העמותה וחבר בוועדת הביקורת.

אבי היה דוגמא ומופת ברגישותו הרבה לנצרך ולחלש, והתגייס לעזרה חומרית וסעד משפטי ללא שהות וללא לאות. הוא שאף וקידם במעשיו וברעיונותיו את הצדק החברתי ואת הצדק המשפטי, הצדק שכה קרוב לצדקה, הצדק שמיישם גם את הדין וגם את הפשרה. אבי האמין שיש לשאוף לצדק ולצדקה ואלו שיביאו לחיים טובים ונכונים יותר בארצנו. אבי קיים במעשיו את הפסוק:

"צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך" (דברים טז כ)

פעילות הקרן
הקרן תונהג על ידי ועדת תרומות המורכבת מנציגי המשפחה, חבריו ועמותת אחד-לאחד. הוועדה תקבל פניות דרך העמותה ובאופן ישיר. הקרן תפעל לפי כללי העמותה ותעדיף פניות הנוגעות לעזרה בצרכי קיום בסיסיים של הנזקקים.

אחת הפעולות הראשונות של הקרן הייתה תרומה של מאות שמיכות לנצרכים, במסגרת מבצע שמיכות של חורף 2008 של עמותת אחד-לאחד.
הקרן תומכת בסניף בתי חולים ובמבצע נעליים לילדים.

איך תורמים
לחץ כאן כדי לתרום לקרן בהוראת קבע או בהמחאה.