סניף קרית גת

קריית גת שוכנת בטבורה של מדינת ישראל, 56 ק"מ מתל אביב, 43 ק"מ מבאר שבע. העיר נוסדה בשנת 1955. העיר קלטה במרוצת השנים עולים מלמעלה מ-42 גלויות מרחבי תבל. בשנים האחרונות קלטה העיר 3,000 מעולי אתיופיה ו- 14,000 מארצות חבר העמים. העיר דורגה ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדרוג חברתי-כלכלי בינוני-נמוך (4 מתוך 10).
בצד שכונות חדשות ומפותחות קיימת בעיר אוכלוסייה חלשה מאוד שאינה מצליחה להשתחרר ממעגל המצוקה.

סניף קריית גת של עמותת אחד-לאחד הופרד מסניף דרום והפך לסניף עצמאי בסוף שנת 2003.

 
צור קשר

מרכזת הסניף : מיכל לייסט

פעילות

העמותה מסייעת למשפחות בעלות רקע של מצוקה כלכלית קשה, אשר פנו לעזרת רשויות הרווחה בעיר. המקרים, אשר הרווחה אינה יכולה לסייע להם, נשלחים לעמותה ע"י עובדת הרווחה לאחר בדיקת מצב המשפחה. הדרישה לסיוע המגיעה מסניף קריית גת מתגברת, אךהסניף אינו מסוגל להיענות לחלק ניכר מהבקשות המגיעות לטיפול מחוסר תקציב.

יחד עם זאת, קצרה היריעה מלהכיל את הבקשות להם סייע הסניף מאז החל בפעילותו.

איך תורמים

הפעילות בסניף כמעט ונפסקה זמנית עקב מחסור בתרומות.
מוכנים לתרום? כל סכום יתקבל בברכה. גם הסכום הקטן ביותר יכול להקל על מחסורה של משפחה או נזקק בודד.
אופן התרומה – כמו לכל יתר הסניפים והמבצעים של העמותה

מתנדבים

מתנדבים המוכנים לתרום מזמנם ולסייע בקידום מטרות העמותה מוזמנים ליצור אתנו קשר.