סניף צפת

הפעילות בסניף אינה רבה למרות שמספר הפניות גדול ביותר – הבעיה היא בעיה תקציבית ולצערנו הודענו לגורמי הרווחה  כי יש לצמצם את הבקשות ולשלוח לנו רק את הדחופות ביותר.

בשני המקומות הפעילות נעשית מול גורמי הרווחה, איתם יש לנו קשר טוב.
במהלך החורף הקודם קיימנו מבצע שמיכות בצפת. במחזור הראשון קיבלה מחלקת הרווחה 500 שמיכות, שברובן – להוציא חלוקה לכמה משפחות בעיתיות במיוחד – נמכרו תמורת 20 ש"ח לשמיכה ועם סיום המבצע הופקדו בחשבון העמותה 8,000 ש"ח. בשלב שני נמסרו עוד 80 שמיכות.

מספר שמיכות נמסרו לילדים הלומדים בפנימייה. בבית אין להם שמיכה והילדים היו צריכים ל"היגרר" עם שמיכות באוטובוס בצאתם לחופשת שבת!

גם השנה אנו מתכוונים לחלק שמיכות לנזקקים בצפת.

גם נעליים חולקו לבנות, תלמידות חב"ד, וזאת במסגרת מבצע הנעליים שנערך בחורף.

העזרה ניתנת גם בתחומי החינוך.

מנהלת הסניף:       מיכל לייסט