סניף נתניה

סניף נתניה הוקם בשנת 2009, לאחר שהתפצל מסניף "כל הארץ".

מרכזת את הסניף אורנה זק, מתנדבת העמותה.
מכתב תודה

מתנדבת הסניף: אורנה זק