בעיר נס ציונה מופעלת שלוחה מצומצמת של העמותה, המופעלת תחת אחריות המדור להתנדבות, ובעזרתה של מתנדבת מסורה.

הפעילות בסניף ממתמקדת בעיקר בסיוע כלכלי לרכישת מוצרים בסיסיים (חשמל/ ביגוד/ ציוד לימודי).

מרבית המשפחות, הינן משפחות עם ילדים קטינים, אך לא רק- כל המשפחות המוכרות באגף הרווחה, ועומדות בקריטריונים הכלכליים שנקבעו.