סניף כפר סבא הוקם בשנת 2011, ושם לו למטרה לעזור לאנשים לצאת ממעגל העוני.

הסניף עובד בשיתוף עם העירייה, על ידי קבלת בקשות מאגף הרווחה בעיריית כפר סבא, בדיקתן וטיפול בהן.