דרושים מלווים למכינה הקדם אקדמאית

למכינה הקדם אקדמאית דרושים מלווים אישיים להנחיה וליווי של צעירים.

Title…

Content…