פעילים במיזם

פעילים במיזם

יושב ראש הסניף

רונן זרצקי

נשיא הסניף וניהול הקשר לתורמים

לייזי אורן

וועדת תרומות – ריכוז, החלטה וביצוע מענה לפניות האזורים בנושא עזרה לעיוורים ובני משפחותיהם

אהרן שבי (יו"ר), רונן זרצקי, לייזי אורן, גיל מיגדן ואילנה גלייטמן

צוות גיוס תרומות

לייזי אורן (יושב ראש), גיל מגדן ופלי הנמר

צוות אירועים כלליים

איתמר גוטהרץ (יושב ראש), מוטי קראוס, וקובי בית הלחמי

צוות מטה

אסתי וקנין ודניאלה רוסו