עקרונות

התנדבות

עמותת אחד לאחד הינה עמותת תורמים ומתנדבים. כל הפעילות נעשית בהתנדבות, על חשבון זמנם וכספם של הפעילים.
ללא תקורה

מלוא סכום התרומות מגיע לנזקקים, ללא פחת של תקורות. כל בעלי התפקידים בעמותה, ללא יוצא מן הכלל, פועלים בהתנדבות: מבקר העמותה, רואה החשבון, פעילים מול הקהילה ועוד רבים נוספים.הפעילות ברובה מתבצעת מבתי הפעילים, נסיעות מתבצעות ברכבים הפרטיים ושיחות הטלפון נעשות על חשבון הפעילים.
צירוף הספקים לתרומה

אנו עושים מאמץ שכל שקל של תרומה יניב מצרכים או שירותים שערכם גדול מסכום השקל שנתרם. לשם כך אנו רותמים גם את הספקים לתת הנחות משמעותיות. לדוגמה, רשת המשקפים "אופטיקה הלפרין", מאפשרת רכישת משקפי ראיה בהנחה מאד גדולה ועוזרת לנו לפתור בעיות רבות של כבדי ראיה.
אמינות המידע לגבי הנזקקים

כדי לקבל מידע מלא, מדויק ואמין ככל האפשר, אנו פועלים בשיתוף פעולה עם רשויות הרווחה של הישובים, או עם גורמי הרווחה הפועלים במוסדות בריאות וחינוך, אשר מעבירים אלינו פניות לגבי הנזקקים.
כל עובד רווחה, לפני העברת בקשה לעמותה, בודק את המקרה, מפרט בטופס את מצבו המשפחתי של הנזקק (פירוט בני המשפחה וגילם) מצבו הכספי (תיאור מדויק של מקורות ההכנסה), ואת מטרת הפניה (צורך בעזרה חד-פעמית למימון הוצאה כבדה, כגון רכישת משקפיים או ציוד רפואי, רכישת מכשיר חשמלי לבית או מחשב לילד, עזרה בתלושי מזון לתקופה קצרה כדי לכסות על מצוקה זמנית, או מחסור לפני החגים, וכד').
עובדי הרווחה מאמתים מראש כל מקרה, בעזרת האמצעים הקיימים בידיהם, כולל ביקורי בית. טופס הפנייה מהרשויות, המתקבל בעמותה, נבדק בתשומת לב ע"י מתנדבי העמותה.
את ההקצבה לנזקק אנו מעבירים לעובד הרווחה, שאחראי להעבירו לנזקק ולדווח לנו על תוצאות הסיוע. בכך אנו מהווים גורם מסייע לעובדי הרווחה, שמתקשים מאד להיענות לבקשות מחוסר תקציבים. שיתוף הפעולה עם גורמי הרווחה הוא חיוני לפעילות העמותה, ובמקום שיש היענות טובה של הרווחה, אנו מרחיבים את פעילותנו ומגדילים את סך ההקצבות לנזקקים.
שמירה על צנעת הפרט של התורם והנזקק

התורמים בדרך כלל אינם פוגשים את הנזקקים. הפעילות כולה נעשית בתיווך של עובדי הרווחה, באופן המאפשר לשמור על צנעת הנזקק וכבודו, ועל אלמוניותו של התורם.
התורם יכול לקבוע את יעד תרומתו

לתורם ניתנת האפשרות לייעד את התרומה למטרה ספציפית, כגון: סניף מסוים, מגזר מסוים באוכלוסייה (עולים, ילדים, יוצאי אתיופיה וכד'), יעוד מסוים (חינוך, בריאות וכד') ואפילו נזקק ספציפי.